CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM
1. Điều kiện bảo hành:
Mục 1: Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:
– Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất
– Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.
– Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.
– Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua
– Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của Nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên vẹn.
Mục 2: Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
– Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.
– Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.
– Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Nhà sản xuất.
– Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất.
– Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên chăm sóc khách hàng của Rèm Thiên Phúc sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.
2. Thời hạn bảo hành:
• Đối với rèm kéo tay
Bảo hành từ 12 đến 36 tháng đối với từng loại sản phẩm, tính từ ngày nghiệm thu
• Đối với động cơ rèm
Bảo hành 36 tháng đến 60 tháng đối với từng loại động cơ, tính từ ngày nghiệm thu
3. Phương thức áp dụng bảo hành
• Địa điểm bảo hành: Tại công trình
• Thời gian thực hiện bảo hành: 24h đến 48h kể từ thời điểm nhận được yêu cầu